Krok 1


Dodaj zakupione produkty

Podaj produkty, które chcesz zarejestrować. Do każdego produktu musisz wskazać jego nazwę oraz detale faktury, na której został zakupiony.

Produkt może zostać zarejestrowany w ciągu maksymalnie 45 dni od daty jego zakupu. Faktury wystawione w terminie wcześniejszym nie mogą zostać uwzględnione.

Dodaj Wyczyść

Krok 2


Wybierz gwarancje do rejestracji

Wprowadzone produkty pojawią się w tabeli poniżej. System na podstawie wprowadzonych produktów zaproponuje okresy gwarancyjne – na pojedyncze produkty lub całe Systemy. Gwarancje Systemowe zostaną zaproponowane tylko po dodaniu wszystkich produktów składowych Systemu.

Aby zarejestrować gwarancję, należy wybrać przynajmniej jedną propozycję.

Krok 3


Podaj dane beneficjenta

Musisz podać dane osoby (lub firmy), która będzie beneficjentem tej gwarancji. Beneficjentem może być wykonawca w imieniu inwestora lub własnym, lub też inwestor docelowy.

Krok 4


Podaj dane inwestycji

Następnie należy podać dane inwestycji, na której produkt zostanie zainstalowany.

Krok 5


Zarejestruj swoją gwarancję

Sprawdź jeszcze dane, które zostały podane. Po kliknięciu przycisku 'Zarejestruj' nie będzie już możliwości ich zmiany!

Na końcu zapoznaj się jeszcze z Zasadami Udzielania Imiennej Gwarancji Icopal i zaakceptuj ich treść.

Po rejestracji, na adres e-mail podany w Kroku 3 wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji wraz z Kartą Gwarancyjną i dokumentami obowiązującymi na moment rejestracji w Systemie.

Zarejestruj