Jak zarejestrować gwarancję?

Jakie dokumenty potrzebuję przy rejestracji?

W celu rejestracji produktu potrzebny będzie dowód zakupu (najlepiej faktura VAT) zawierający rejestrowany produkt (w przypadku rejestracji Systemu—produkty). Do rejestracji będzie potrzebny NIP sprzedawcy.

Co należy sprawdzić przed rejestracją?

Przed rejestracją warto mieć na uwadze następujące rzeczy:

  • rejestracji podlegają towary zakupione w terminie do 45 dni przed datą rejestracji;
  • rejestracji podlegają towary sugerowane przez System Gwarancji Icopal; towarów spoza tej listy nie można zarejestrować;
  • nazwa towaru na dowodzie zakupu powinna pozwalać na jednoznaczną identyfikacje z jego nazwą w Systemie Gwarancji Icopal.

Rejestracja

Krok 1: dodaj zakupione produkty

Podaj produkty, które chcesz zarejestrować. Do każdego produktu musisz wskazać jego nazwę oraz detale faktury, na której został zakupiony. Nazwy produktów zostaną zaproponowane—System pozwoli na wprowadzenie tylko tych produktów, które zna. Jeżeli produktu nie ma na liście—nie jest objęty gwarancją.

Produkt może zostać zarejestrowany w ciągu maksymalnie 45 dni od daty jego zakupu. Faktury wystawione w terminie wcześniejszym nie mogą zostać uwzględnione.

Krok 2: wybierz gwarancje, które chcesz zarejestrować

Wprowadzone produkty pojawią się w tabeli poniżej. System na podstawie wprowadzonych produktów samoczynnie zaproponuje okresy gwarancyjne – na pojedyncze produkty, lub całe Systemy. Gwarancje Systemowe zostaną zaproponowane tylko po rozpoznaniu wszystkich produktów składowych Systemu.

Aby zarejestrować gwarancję, należy wybrać przynajmniej jedną propozycję.

Krok 3: podaj dane beneficjenta

Musisz podać dane osoby (lub firmy), która będzie beneficjentem tej gwarancji. Beneficjentem może być wykonawca w imieniu inwestora lub własnym, lub też inwestor docelowy.

Krok 4: podaj dane inwestycji, na której zainstalowano zakupione produkty

W następnym kroku należy podać dane inwestycji, na której zainstalowano—lub zostaną zainstalowane—wprowadzone produkty. Roszczeniom reklamacyjnym podlegają tylko produkty BMI i podmiotów podległych, zainstalowane na inwestycji zgodnie ze sztuką dekarską. BMI Icopal Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo inspekcji poprawności wykonania instalacji w przypadku wystąpienia roszczenia gwarancyjnego.

Krok 5: zweryfikuj wprowadzone dane i zarejestruj gwarancję

Sprawdź jeszcze dane, które zostały podane. Po kliknięciu przycisku 'Zarejestruj' nie będzie już możliwości ich zmiany!

Na końcu zapoznaj się jeszcze z Zasadami Udzielania Imiennej Gwarancji Icopal i zaakceptuj ich treść.

Po rejestracji, na adres e-mail podany w Kroku 3 wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji wraz z Kartą Gwarancyjną i dokumentami obowiązującymi na moment rejestracji w Systemie. Dokumenty należy wydrukować i przechowywać wraz z dowodem zakupu—ich okazanie będzie częścią procedury gwarancyjnej.